Abstrakty

Wersja do wydruku

Typy prezentacji

 • wykład
  • : 30 min.
  • format: ppt, pptx, odp or pdf
 • komunikat
  • time: 15 min.
  • format: ppt, pptx, odp or pdf
 • krótki komunikat
  • time: 5 min.
  • format: ppt, pptx, odp or pdf
 • poster 
  • format: maksymalnie A0 (orientacja pionowa)

Każdy z uczestników może przesłać abstrakty dwóch prezentacji (tylko jedna z nich może być wykładem, komunikatem lub krótkim komunikatem).
 
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany typu prezentacji.
 
 
Abstrakty i prezentacje należy przygotować w języku angielskim.
 

 
Abstrakty należy dołączyć po zalogowaniu się na swoje konto utworzone podczas rejestracji.
 
Wzór abstraktu ze zdefiniowanymi stylami akapitowymi:
abstract.docx
 
Wskazówki przygotowania abstraktu:
 • Maksymalnie jedna strona B5 (JIS).
 • Marginesy: górny i dolny 3,5 cm; lewy i prawy 2,5 cm.
 • Font: Calibri, Arial lub Times New Roman.
 • Tytuł: 12pkt.
 • Autorzy: 11pkt, podkreślony autor prezentujący.
 • Afiliacja: 11pkt, kursywa.
 • Tekst: 11pkt, pierwszy wiersz z wcięciem 0,4 cm.
 • Rysunki: maksymalnie dwa, czarno-białe o rozdzielczości co najmniej 180 dpi. Przykład podpisu: 
  Fig. 1. Figure caption.
 • Format cytowań: odnośniki w nawiasach kwadratowych [1,5]. Przykład: 
  [1] A. Nazwisko, M. Nazwisko, in: Surface and Colloid Science, E. Matijević (ed), vol. 14, Plenum Press, Nowy Jork, Londyn 1987, p. 301
  [2] A. Nazwisko, Langmuir, 9 (1993) 2344