Komitet Honorowy

Wersja do wydruku
Jerzy Błażejowski

Uniwersytet Gdański

Wanda Brzyska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Anna Deryło-Marczewska

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Roman Gladyshevskii

Ivan Franko National University of Lviv

Vladimir A. Logvinenko

Siberian Branch of Russian Academy of Sciences

Denes Lorinczy

University of Pécs

Andrzej Małecki

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Stanisław Michałowski

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Henryk Piekarski

Uniwersytet Łódzki

Jaroslav Sestak

University of West Bohemia

Judit Simon

Budapest University of Technology and Economics

Krzysztof Żuk

Prezydent miata Lublin