Opłaty

Wersja do wydruku

Opłaty konferencyjne 

1900 PLN (zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym)

1700 PLN (zakwaterowaniw w pokoju 2-osobowym)

1550 PLN* opłata dla doktorantów (pokoje 2-osobowe)

*Doktoranci powinni przesłać kopię indeksu lub legitymacji na adres:  .

Dla uczestników będących członkami Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej, koszty uczestnictwa są pomniejszone o 100 PLN.

Opłata konferencyjna zawiera podatek VAT.

Informacja dla uczestników finansowanych przez podmioty krajowe:
Opłata konferencyjna zawiera podatek VAT w wysokości 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności „Oświadczenia” w formie elektronicznej na adres o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Wzór oświadczenia:  Oświadczenie_CCTA13.doc

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica
ul. Garncarska 5/2
31-115 Kraków

 

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w sesjach naukowych
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe
  • 4 noclegi (2-6.09.2018) wraz z całodobowym wyżywnieniem
  • uroczystą kolację
  • udział we wszystkich dodatkowych wydarzeniach socjalnych odbywających się w trakcie konferencji.

 

 

Opłaty należy wnosić na konto:

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica
31-115 Kraków ul. Garncarska 5/2
Nazwa banku: Bank PKO BP S.A. Oddział Kraków, ul. Piłsudskiego 19
Nr rachunku: 04 1020 2892 0000 5302 0352 4634
Tytuł przelewu: CCTA13, Imię i nazwisko uczestnika

NIP: 6772068248
REGON: 351485942

 

Ostateczny termin wpłat: 31.05.2018