Publikacja

Wersja do wydruku

Wybrane zgłoszenia  (jedno na uczestnika) mogą zostać opublikowane, po przejściu standardowej procedury,  w wydaniu specjalnym czasopisma  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry .

Autorzy powinni przygotować prace zgodnie ze wskazówkami na stronie czasopisma: Instruction for Authors in JTAC.

Przyjmowanie prac do wydania specjalnego zakończy się 15 listopada 2018 roku.