Publikacja

Wersja do wydruku

Wybrane zgłoszenia  (jedno na uczestnika) mogą zostać opublikowane, po przejściu standardowej procederu,  w wydaniu specjalnym czasopisma  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry .

Autorzy powinni przygotować prace zgodnie ze wskazówkami na stronie czasopisma: Instruction for Authors in JTAC.

Przyjmowanie prac do wydania specjalnego rozpocznie się miesiąc lub dwa po zakończeniu konferencji.