Sekcje konferencji

Wersja do wydruku
 • Termodynamika i kinetyka reakcji chemicznych
 • Adsorpcja i materiały porowate
 • Chemia nieorganiczna, koordynacyjna i supramolekularna
 • Polimery
 • Inżynieria materiałowa: ceramika, kompozyty, cementy, katalizatory, stopy itp.
 • Nanomateriały i nanoprocesy
 • Energetyka i produkcja paliw
 • Geochemia i mineralogia
 • Ekologia, ochrona środowiska i „zielona chemia”
 • Farmakologia, kosmetologia, chemia medyczna
 • Bioprodukty: biopaliwa, biomateriały, biotworzywa itp.
 • Chemia żywności