Terminy

Wersja do wydruku

 

Koniec rejestracji uczestników: 15.05.2018

Termin przesyłania abstraktów: 15.05.2018

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 31.05.2018