Wersja do wydruku


13. Konferencja Kalorymetrii i Analizy Termicznej
Organizowana przez Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej (PTKAT)

2-6 września Zakopane 2018


Patronat honorowy


13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 13) jest kolejną z cyklicznie organizowanych przez Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej konferencji poświęconych wykorzystaniu metod analizy termicznej i kalorymetrii w różnych dziedzinach nauki i techniki. Pierwsza konferencja CCTA odbyła się w roku 1973 w Zakopanem. Od tego czasu Zakopane stało się miejscem spotkań i dyskusji teoretyków i praktyków analizy termicznej i kalorymetrii z Polski i wielu krajów świata. Gośćmi konferencji byli między innymi naukowcy z Francji, Włoch, Szwecji, Węgier, Ukrainy, Japonii, USA. Z tego powodu językiem oficjalnym konferencji stał się język angielski. Wierni wieloletniej tradycji serdecznie zapraszamy do udziału w CCTA 13, która odbędzie się w dniach 2‑6 września 2018 roku w Zakopanem, w hotelu Hyrny.

Analiza termiczna i kalorymetria już dawno wyszła poza ramy tradycyjnych dyscyplin chemicznych. Znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu naukach przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych czy rolniczych. Mając to na uwadze, zapraszamy do udziału w Konferencji przedstawicieli nauki i przemysłu, których zainteresowania koncentrują się wokół: termodynamiki i kinetyki chemicznej, procesów adsorpcji, chemii nieorganicznej i koordynacyjnej, chemii polimerów, inżynierii materiałowej, energetyki i produkcji paliw, biotechnologii przemysłowej, farmakologii i chemii medycznej, geochemii, ekologii i ochrony środowiska, kosmetologii i chemii żywności. Zapraszamy wszystkich tych, którzy korzystają w swojej pracy z metod analizy termicznej i kalorymetrii, a także osoby, które dopiero planują poszerzenie prowadzonych badań o metody termiczne. Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów ze specjalistami światowej sławy.

 

Komitet Organizacyjny


Organizatorzy

  

  

Wydział Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin

Polskie Towarzystwo Kalorymetrii
i Analizy termicznej

Towarzystwo Naukowe im. Stanisława Staszica, Kraków