Komitet Naukowy - Zarząd PTKAT

Wersja do wydruku
Krzysztof Pielichowski

Przewodniczący PTKAT
Politechnika Krakowska

Elżbieta Filipek

Wiceprzewodnicząca PTKAT
Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

Barbara Pacewska

Politechnika Warszawska

Małgorzata Jóźwiak

Uniwersystet Łódzki

Irena Szczygieł

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Renata Łyszczek

Uniwersystet Marii-Curie Skłodwoskiej w Lublinie

Edyta Hebda

Politechnika Krakowska

Przemysław Rybiński

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dariusz Wyrzykowski

Uniwersytet Gdański